Photos and Images

Image Resizer for Windows

28 ม.ค. 2019 3413

Image Resizer for Windows เป็นโปรแกรมขนาดเล็กที่มีความสามารถไม่ธรรมดาเพราะมันช่วยให้เราเปลี่ยนขนาดของรูปภาพได้ตามที่เราต…

Photos and Images

Icecream Image Resizer

19 มิ.ย. 2018 1078

Icecream Image Resizer คือโปรแกรมเปลี่ยนขนาดรูปภาพที่ช่วยเปลี่ยนขนาดรูปภาพของคุณได้จำนวนครั้งละมากๆ และรวดเร็ว โปรแกรมรอ…