บทความที่เกี่ยวข้องกับ: โปรแกรมลดขนาดไฟล์รูปภาพ

Caesium Image Compressor 1.7.0

Freeware 7 พ.ย. 2016 1098

Caesium Image Compressor เป็นโปรแกรมลดขนาดไฟล์รูปภาพ (Size) ที่สามารถลดขนาดของไฟล์ภาพได้สูงสุดถึง 90…