Photos and Images

Krita

15 มี.ค. 2017 1662

Krita โปรแกรมฟรีโอเพ่นซอร์สสำหรับวาดภาพ (painting tool) ที่พัฒนามานานกว่า 10 ปี เป็นเครื่องมือสำหรับวาดภาพสร้างสรรค์ผลงา…