บทความที่เกี่ยวข้องกับ: โปรแกรมอัดวีดีโอ oCam

oCam 485.0

Free (non-commercial) 5 พ.ย. 2019 3578

oCam โปรแกรมอัดวีดีโอหน้าจอคอมพิวเตอร์ (Screen Recorder) สามารถอัดวีดีโอการใช้งาน และกิจกรรมต่างๆ บน…