File Transfer

FileZilla Client

20 พ.ค. 2015 2000

FileZilla Client เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างเครื่อง Client กับ Server โดยโปรแกรมนี้จะติดตั้งที่เครื่…