บทความที่เกี่ยวข้องกับ: โปรแกรม ComboFix

ComboFix 19.11.4.1

Freeware 5 พ.ย. 2019 2400

ComboFix เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานสำหรับการสแกนหามัลแวร์และสปายแวร์ต่างๆ ที่แอบแฝงอยู่ในเ…