Software

Google Earth

3 พ.ย. 2013 1816

Google Earth โปรแกรมจำลองแผนที่โลกเสมือนจริง ด้วยภาพ 3 มิติที่ย่อโลกเอาไว้ให้เหลืออยู่เพียงไม่กี่เมกะไบต์(MB) เชื่อว่าหล…