บทความที่เกี่ยวข้องกับ: โปรแกรม HD Tune

ตรวจเช็ค HardDisk อย่างง่ายด้วยโปรแกรม HD Tune

24 มี.ค. 2019 2475

ถ้าหากคุณต้องการทราบว่าประสิทธิภาพของฮาร์ดดิสก์ของคุณดีแค่ไหน สภาพของมันยังดีอยู่หรือแย่ลง จะหาจุดบก…