รีวิวซอฟต์แวร์

ตรวจเช็ค HardDisk อย่างง่ายด้วยโปรแกรม HD Tune

14 ม.ค. 2014 2693

ถ้าหากคุณต้องการทราบว่าประสิทธิภาพของฮาร์ดดิสก์ของคุณดีแค่ไหน สภาพของมันยังดีอยู่หรือแย่ลง จะหาจุดบกพร่องหรือปัญหา คุณจะ…