System Tuning

HWiNFO

12 มี.ค. 2017 1915

HWiNFO (Hardware infomation) คือโปรแกรมหนึ่งที่มีหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์หรือใช้เพื่อดูข้อมูลของอุปกรณ์ฮาร์ดแว…