บทความที่เกี่ยวข้องกับ: โปรแกรม Rufus

Rufus 3.9

Open Source 2 มี.ค. 2020 8015

Rufus โปรแกรมที่ช่วยสร้างตัวติดตั้งจากไฟล์ ISO ลงในอุปกรณ์ USB แฟรชไดรฟ์ ทำให้แฟรชไดรฟ์สามารถบูทได้ …