บทความที่เกี่ยวข้องกับ: โปรแกรม ShareX ล่าสุด

ShareX 13.0.1

Freeware 28 ส.ค. 2019 2722

ShareX โปรแกรมจับภาพหน้าจอฟรี (Screen capture) เป็นโปรแกรมที่เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือหลากหลายคุณสม…