บทความที่เกี่ยวข้องกับ: โปรแกรม WinSnap

WinSnap 5.2.3

Free Trial 5 เม.ย. 2020 1288

WinSnap เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจับภาพหน้าจอ หรือเรียกว่าการบันทึกภาพหน้าจอ (Screen Capture) ปกติแล้วห…