บทความที่เกี่ยวข้องกับ: โปรแกรม Wise Auto Shutdown

Wise Auto Shutdown 1.76

Freeware 7 พ.ย. 2019 3390

Wise Auto Shutdown โปรแกรมตั้งเวลาปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ โปรแกรมนี้เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่มีปร…