Photos and Images

ACDSee 20.4.0.630

29 ธ.ค. 2014 1816

หากจะพูดถึงโปรแกรมเปิดดูรูปภาพในคอมพิวเตอร์ หรือว่าจะเป็นโปรแกรมจัดการรูปภาพก็ดี โปรแกรมประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างมาก เพ…