บทความที่เกี่ยวข้องกับ: Action!

Mirillis Action! 4.10.3

Free Trial 29 ก.ค. 2020 4027

โปรแกรมนี้มีชื่อว่า Action! มีความสามารถในการบันทึกเสียงและภาพเคลื่อนไหวต่างๆ ในขณะที่เกิดขึ้นบนหน้า…