Tips

วิธีใช้โปรแกรม BlueStacks App Player

27 ก.พ. 2015 2740

เมื่อผู้ใช้ทำการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะพบกับหน้าตาจำลองของโปรแกรม BlueStacks อาจจะไม่ถึงกับคล้ายหน้าจอในมือถือ หรือใ…

Developer Tools

BlueStacks App Player

26 ก.พ. 2015 9949

BlueStacks โปรแกรมเล่นแอปในคอม เล่นเกมมือถือบนคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Bluestacks หรือเรียกเต็มๆ ว่า BlueStacks App Player คื…