บทความที่เกี่ยวข้องกับ: CudaText

CudaText 1.117.6.0

Open Source 10 พ.ย. 2020 2505

CudaText เป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความหรือเรียกว่าเป็นโปรแกรมสำหรับเขียนโค้ด (Text editor) มีหน้าตาสวยงามเ…