บทความที่เกี่ยวข้องกับ: DirectX End-User Runtimes

Microsoft DirectX 9.0c

Freeware 13 พ.ค. 2018 11666

(DirectX 9.0c) DirectX (DirectX End-User Runtimes) เป็นกลุ่มเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อให้คอมพิวเตอร์ท…