Software

EagleGet

6 เม.ย. 2015 13879

EagleGet โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดไฟล์ เป็นโปรแกรมฟรีที่มีหน้าที่สำหรับจัดการการดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ จากเบราว์เซอร์หรือจากเว็บไ…

Tips

ขั้นตอนการติดตั้งตัวเสริมของ EagleGet ใน Chrome และ Firefox

19 ต.ค. 2013 10296

เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด EagleGet ลงในคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะยังไม่สามารถทำงานร่วมกับเบราว์เซ…