บทความที่เกี่ยวข้องกับ: FileZilla

FileZilla Client 3.37.0 (64-bit)

Open Source 19 ก.ย. 2018 290

FileZilla Client เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างเครื่อง Client กับ Server โดยโปรแกรมนี้จะ…