บทความที่เกี่ยวข้องกับ: FileZilla

FileZilla Client 3.41.2 (64-bit)

Open Source 20 มี.ค. 2019 363

FileZilla Client เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างเครื่อง Client กับ Server โดยโปรแกรม…