บทความที่เกี่ยวข้องกับ: FileZilla

FileZilla Client 3.42.1 (64-bit)

Open Source 10 พ.ค. 2019 483

FileZilla Client เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างเครื่อง Client กับ Server โดยโปรแกรม…