บทความที่เกี่ยวข้องกับ: FileZilla Client

FileZilla Client 3.48.0

Open Source 29 เม.ย. 2020 1836

FileZilla Client เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างเครื่อง Client กับ Server โดยโปรแกรม…