File Transfer

FreeFileSync

10 มิ.ย. 2015 2559

FreeFileSync คือโปรแกรมฟรีที่มีประโยชน์เอาไว้สำหรับเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างโฟลเดอร์ และเพื่อทำการเชื่อมโยงข้อมูลไฟล์ให้เ…