บทความที่เกี่ยวข้องกับ: FreeFileSync ล่าสุด

FreeFileSync 10.18

Freeware 20 พ.ย. 2019 2271

FreeFileSync คือโปรแกรมฟรีที่มีประโยชน์เอาไว้สำหรับเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างโฟลเดอร์ และเพื่อทำการเชื…