Photos and Images

GIMP

27 ส.ค. 2014 2093

GIMP โปรแกรมแต่งรูปภาพฟรี เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการแก้ไข ตกแต่ง ทำให้รูปภาพดูดีมีสีสันขึ้น คมชัดขึ้น และอื่นๆ…