Web

ขั้นตอนการส่ง Sitemap สำหรับ Blogger ใน Google Webmaster Tools

26 ต.ค. 2019 1168

ในการส่ง Sitemap ให้กับ Google Search Engine นั้น จะมีจุดประสงค์เพื่อให้เว็บไซต์หรือบล็อกเกอร์ของเราได้รับการนำไปจัดทำดั…