บทความที่เกี่ยวข้องกับ: Google Webmaster Tools

ขั้นตอนการส่ง Sitemap สำหรับ Blogger ใน Google Webmaster Tools

26 ต.ค. 2019 1037

ในการส่ง Sitemap ให้กับ Google Search Engine นั้น จะมีจุดประสงค์เพื่อให้เว็บไซต์หรือบล็อกเกอร์ของเรา…