Photos and Images

Image Resizer for Windows

28 ม.ค. 2019 3326

Image Resizer for Windows เป็นโปรแกรมขนาดเล็กที่มีความสามารถไม่ธรรมดาเพราะมันช่วยให้เราเปลี่ยนขนาดของรูปภาพได้ตามที่เราต…