บทความที่เกี่ยวข้องกับ: Inkscape

Inkscape 1.0.0

Open Source 6 พ.ค. 2020 1983

Inkscape เป็นโปรแกรมสร้างเวกเตอร์ฟรี (open source) หรือเรียกได้ว่าเป็นทั้งโปรแกรมวาดภาพเวกเตอร์ และแ…