Photos and Images

Inkscape

22 ก.ค. 2014 3081

Inkscape เป็นโปรแกรมสร้างเวกเตอร์ฟรี (open source) หรือเรียกได้ว่าเป็นทั้งโปรแกรมวาดภาพเวกเตอร์ และแต่งภาพ เพราะโปรแกรมน…