บทความที่เกี่ยวข้องกับ: K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack Full 14.45

Freeware 16 ก.ย. 2018 301

โปรแกรม K-Lite Codec Pack เป็นโปรแกรมรวม Codec สำหรับอ่านไฟล์มีเดียที่มีรูปแบบของนามสกุลต่างๆ โดยมีเ…