บทความที่เกี่ยวข้องกับ: K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack Full 14.30

Freeware 9 ก.ค. 2018 103

โปรแกรม K-Lite Codec Pack เป็นโปรแกรมรวม Codec สำหรับอ่านไฟล์มีเดียที่มีรูปแบบของนามสกุลต่างๆ โดยมีเ…