Security and Firewalls

McAfee Stinger

18 พ.ค. 2018 1711

McAfee Stinger โปรแกรมอรรถประโยชน์แบบสแตนด์อโลนที่ใช้ตรวจหาและกำจัดไวรัสในแบบเฉพาะเจาะจง รวมถึงมัลแวร์และภัยคุกคามบางตัว…