Photos and Images

Paint.NET

16 ก.ค. 2014 1354

Paint.NET โปรแกรมแก้ไขรูปภาพ แก้ไขภาพถ่ายฟรี เป็นซอฟต์แวร์ฟรีที่ใช้ในการแก้ไขภาพสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัต…