Compression Tools

PeaZip

23 ก.ค. 2015 1421

PeaZip โปรแกรมบีบอัดไฟล์ข้อมูลและแตกไฟล์ข้อมูล เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมในประเภทของโปรแกรมบีบอัดข้อมูล ซึ่งโปรแกรมนี้มีน้อยคนท…