บทความที่เกี่ยวข้องกับ: Photoshop

Adobe Photoshop CC

Free Trial 25 ต.ค. 2016 1525

Photoshop CC โปรแกรมโฟโต้ชอป โปรแกรมตัดต่อและแต่งภาพรุ่นใหม่ล่าสุดที่พัฒนา ยกระดับเป็นเทคโนโลยีคลาวด…