Utilities

Rufus

24 มิ.ย. 2018 9280

Rufus โปรแกรมที่ช่วยสร้างตัวติดตั้งจากไฟล์ ISO ลงในอุปกรณ์ USB แฟรชไดรฟ์ ทำให้แฟรชไดรฟ์สามารถบูทได้ (bootable USB) เป็นโ…