บทความที่เกี่ยวข้องกับ: SnagIt

SnagIt 2020.1.3 Build 6046

Free Trial 18 มิ.ย. 2020 4337

SnagIt โปรแกรมจับภาพหน้าจอที่ดีและมีประสิทธิภาพมากในการจับภาพหน้าจอ โดยผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบและปรั…