บทความที่เกี่ยวข้องกับ: SQL Server Management Studio

SQL Server Management Studio 18.5.1

Freeware 10 มิ.ย. 2020 2551

Microsoft SQL Server Management Studio (SSME) เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่สร้างโดยบริษัท M…