Photos and Images

Vectr 0.1.6

17 ธ.ค. 2016 1129

Vectr โปรแกรมออกแบบกราฟิกฟรี เป็นโปรแกรมที่สามารถออกแบบเวกเตอร์รูปทรงอย่างง่ายระดับเบื้องต้นและผสมผสานไปจนถึงระดับกลาง ส…