Compression Tools

WinRAR

15 ก.ค. 2015 6262

โปรแกรม WinRAR คือโปรแกรมที่ช่วยในการจัดการด้านการจัดเก็บไฟล์ สามารถบีบอัดไฟล์ และ โฟลเดอร์ เพื่อให้มีขนาด(size)ที่เล็กล…