Compression Tools

WinZip

11 พ.ค. 2014 3424

WinZip โปรแกรมบีบอัดไฟล์ โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมประเภทแชร์แวร์ มีความสามารถใช้ในการบีบอัดไฟล์ ลดขนาดของไฟล์ให้เล็กลง โปรแก…