บทความที่เกี่ยวข้องกับ: Wise System Monitor

Wise System Monitor 1.5.1

Freeware 10 พ.ค. 2019 885

Wise System Monitor เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลและแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของกระบวนการกา…