อีกเช่นเคยกับเทศกาลสุ่มกาชาเซตใหม่ในเกม Ragnarok M: Eternal Love ประจำเดือนตุลาคม ไอเทมเดือนนี้มาในธีมของเทพเจ้าสายฟ้า ประกอบไปด้วย ส่วนหลัง ส่วนหัว ส่วนปาก ส่วนหาง รายละเอียดดังนี้

Thunder Taiko

Prince of Thunder

Thunder God’s Kabuto[1]

Amanojaku’s Tusk

Amanojaku’s Horn[1]

Silver Arrow