TortoiseSVN

31 มี.ค. 2015 1405

TortoiseSVN เป็นโปรแกรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการการปรับปรุงแก้ไขงานให้กับนักพัฒนาโปรแกรม เว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่นต่างๆ ในการจัดการเกี่ยวกับเวอร์ชั่นการแก้ไขที่เป็นระบบการควบคุมการปรับปรุงแก้ไข และการควบคุมเวอร์ชั่น ใช้ควบคุม Source Code ที่เขียนขึ้นจากทีมพัฒนาเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และซอฟแวร์ต่างๆ โดยการทำงานของ TortoiseSVN จะทำการตรวจสอบไฟล์มาเก็บไว้ในเครื่องของผู้นักพัฒนา สำหรับใช้ในการแก้ไข เมื่อสิ้นสุดการทำงานจะนำกลับเข้าสู่ศูนย์กลางอีกครั้งด้วยการ Commit ซึ่งก่อนที่จะแก้ไข ผู้ใช้จะต้องทำการ Update ไฟล์ข้อมูลในเครื่องให้ตรงกันกับไฟล์ศูนย์กลาง ในกรณีที่อาจจะมีใครอัพเดทไปก่อนหน้าเรา เพื่อที่จะไม่ทำให้เกิดการบันทึกข้อมูลไฟล์เก่าไปทับ

การแก้ไขแต่ละครั้งจะมีการเก็บบันทึกไว้ เรียกว่า Revision หรือ Version Control ผู้ใช้สามารถเลือกเวอร์ชั่นของการตรวจสอบไฟล์ได้ ประโยชน์คือเมื่อเกิดปัญหากับไฟล์ใดๆ สามารถดึงเวอร์ชั่นก่อนหน้ามาเพื่อให้โปรแกรมสามารถดำเนินต่อได้โดยไม่ติดขัด เวอร์ชั่นของ Source Code ซึ่งเราจะนำมาช่วยในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

Features

คุณสมบัติและความสามารถของโปรแกรม TortoiseSVN มีดังนี้

  • มีคุณสมบัติส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นแบบ CVS
  • Directories, renames และ file meta-data จะถูกใช้เป็น Version
  • การ Commit จะเป็นแบบอะตอมอย่างแท้จริง
  • ใช้เวลาในการดำเนินการแยกและการติดแท็กที่สั้นหรือเทียบเท่ากับเวลาแบบคงที
  • การจัดการที่มีประสิทธิภาพของไฟล์ไบนารี
  • และคุณสมบัติอื่นๆ ของ TortoiseSVN

ถ้าหากหลายๆ คนมีทีมพัฒนาที่ยังไม่มีระบบจัดการไฟล์ที่ซิงค์กับระหว่างเครื่อง ผมคิดว่าใช้ TortoiseSVN น่าจะช่วยให้การทำงานสะดวกมากยิ่งขึ้นครับ สำหรับการติดตั้งสามารถค้นหาได้จากอินเทอร์เน็ตตามเว็บที่ให้ข้อมูลทั่วไป ส่วนการใช้งานนั้นจะต้องศึกษาจากผู้รู้ และเอกสารประกอบต่างๆ