Visual Studio Code

26 ธ.ค. 2016 2104

Visual Studio Code หรือ VS Code โปรแกรมแก้ไขโค้ดฟรีและมีประสิทธิภาพ (Text Editor) โปรแกรมนี้เป็นโปรเจคโอเพนซอร์สที่พัฒนาโดยไมโครซอฟท์ เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการแก้ไขคำสั่งเขียนโค้ดในภาษาต่างๆ เหมาะสำหรับนักพัฒนาโปรแกรม เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หากใครที่เคยใช้โปรแกรมเช่น Sublime, Atom หรือ Bracket มาแล้วก็จะพอมองออกว่ามันมีหน้าที่คล้ายๆ กัน ส่วนจะเลือกใช้โปรแกรมไหนนั้นขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวและความถนัดของแต่ละคน รวมถึงความสามารถของโปรแกรมที่จำเป็นต่อการใช้งานด้วย

โปรแกรม Visual Studio Code ให้การสนับสนุนภายในตัวสำหรับ JavaScript, TypeScript และ Node.js รวมถึงมีส่วนขยาย (Extension) ที่สามารถติดตั้งเพิ่มลงไปในตัวโปรแกรมโดยจะมีความแตกต่างกันของคุณสมบัติภาษาที่พร้อมใช้งาน เช่น C++, C#, Python และ PHP เป็นต้น จึงทำให้ Visual Studio Code นั้นรองรับหรือมีความสามารถพิเศษในหลายๆ ด้าน และ Extension ส่วนใหญ่ก็ฟรีด้วย

นอกจากนี้ Visual Studio Code ยังมีพื้นฐานของ Github ซึ่งเป็นรุ่นข้ามแพลตฟอร์มของ Atom มีพื้นฐานของ JavaScript และ HTML5 เต็มไปด้วยคุณสมบัติการพัฒนาแบบบูรณาการ (IDE) ที่ออกแบบมาสำหรับนักพัฒนาให้ทำงานร่วมกับเทคโนโลยีคลาวด์ไมโครซอฟท์ อ่านคุณสมบัติเพิ่มเติม

หากใครที่ต้องการโปรแกรมประเภทนี้เอาไปเขียนโปรแกรมอยู่ละก็ขอแนะนำเลยครับ สำหรับรุ่นที่ติดตั้งทำงานบน Mac OS X กับ Linux ให้ไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ผู้พัฒนาได้โดยตรงครับ คลิกได้จากลิงค์ข้างบน

Screenshot