Wireless Network Watcher

12 มิ.ย. 2018 1435

Wireless Network Watcher เป็นโปรแกรมขนาดเล็กที่มีหน้าที่สำหรับใช้ในการสแกนเครือข่ายแบบไร้สาย ซึ่งโปรแกรมจะแสดงรายการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่ายของคุณ โดยข้อมูลที่ปรากฎนั้น ได้แก่ IP address, MAC address, ชื่อของบริษัทที่ผลิตการ์ดเครือข่าย และชื่อคอมพิวเตอร์

นอกจากนี้โปรแกรม Wireless Network Watcher สามารถส่งออกรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายเป็นไฟล์ html/xml/csv/text หรือคัดลอกรายการผ่านโปรแกรมแล้ววางลงในโปรแกรม Excel และโปรแกรมอื่นๆ ได้

ประโยชน์หลักของโปรแกรม Wireless Network Watcher คือช่วยในการค้นหาข้อมูลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายนั้นๆ เพื่อให้ผู้ใช้สะดวกในการเก็บข้อมูลแทนการใช้ขั้นตอนที่ยุ่งยาก

Features

คุณสมบัติของโปรแกรม Wireless Network Watcher มีดังนี้

  • สแกนหาข้อมูลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย
  • แสดงรายการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ได้แก่ IP address, MAC address, ชื่อของบริษัทที่ผลิตการ์ดเครือข่าย และชื่อคอมพิวเตอร์
  • ส่งออกเป็นไฟล์ชนิดต่างๆ เช่น html/xml/csv/text
  • สามารถคัดลอกผ่านหน้าต่างโปรแกรมเพื่อนำไปวางที่โปรแกรมอื่นๆ
  • ใช้งานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows ได้ทุกรุ่น

Screenshot